Wie zijn wij

Het beroep van coach en therapeut is populair. Velen voelen zich geroepen om anderen te helpen en maar goed ook.
De groep mensen die hulp nodig hebben, groeit met de dag.

Maar je geroepen voelen is één ding. Er concreet aan beginnen is vaak een ander verhaal.

Welke opleidingen volg je?
Hoe start je met je praktijk?
Welke verplichtingen komen daarbij kijken?
Hoe zit het met verzekeringen?
Hoe blijf je bijscholen?
Waar vind je ondersteuning als het moeilijk loopt met cliënten?

Joke had al langer gezien dat er nood was aan omkadering en ondersteuning van coaches en therapeuten. Maar met de coranacrisis werd dat nog eens zo duidelijk. De regelgeving was nooit duidelijk, iedereen zat met vragen, de wachtlijsten werden buitensporig en de overheid besliste om enkel het bezoek aan psychologen gratis te maken. Zoveel mensen die hulp nodig hebben en coaches en therapeuten werden buiten spel gezet.

Tijd voor actie!
Joke besloot om omkadering te gaan bieden voor alle coaches en therapeuten die hun beroep serieus nemen en kwaliteitsvolle begeleiding willen voorzien voor hun cliënten.

Maar dat kon ze niet alleen. Ze verzamelde mensen rond zich heen die haar bijstonden in haar missie. Zo werd BBTC geboren.

GROEI. EXPERTISE. KWALITEIT. VERBINDING.

Even voorstellen

Joke Roels

Joke Roels

Mama van 2 fantastische dochters.
Psychotherapeut en Opvoedingscoach bij Groei(s)Tof sinds 2008.
Organiseert Time-out projecten in België en Nederland voor gezinnen.
Bezielster, psychotherapeut en opvoedingscoach van Groepspraktijk Groeistof (online coaching).
Een gedreven dame die als ze ergens voor gaat niet te stoppen is.
De erkenning van de verschillende beroepsgroepen in de gezondheidszorg is één van de pijlers dat haar liet beslissen de Belgische Beroepsvereniging Therapeuten en Coaches op te richten en samen met Angélique Monbalieu er volledig voor te gaan.
Maar ook een waardevolle community bouwen met wetenschappelijke vormingen en opleidingen.
En elke beroepstak in de zorgsector waarderen maar vooral ook samenwerken met het belang van de mensen die hulp nodig hebben centraal te stellen (tegen een betaalbare zorgverlening en zonder wachtlijsten).

Angélique Monballieu

Angélique Monballieu

Mama van 7 kinderen, en ook al oma, mijn mooiste missie.
Partner van Louis.
Verbindende communitybouwer bij #VISIBLIQUE
Communicatie is voor mij zo belangrijk, al van mijn eerste dag in mijn leven waar ik opgroeide in een restaurant, en ook studies marketing, communicatie, en public relaties.
Het leven zorgde dat ik na mijn studies in aanraking kwam met beurzen en events. Een passie voor het leven. Ook de start voor een Postgraduaat.
Respect voor elkaar vind ik zeer belangrijk.
BBTC kwam op mijn pad op een onverwacht moment.
Een brainstormmeeting verder, ging ik de community ondersteunen.
Maar ondertussen ook als één van de bestuursleden omdat ik net van een ander oogpunt coaches en therapeuten benader want ik coach wel ondernemers voor hun online en offline zichtbaarheid maar minder in de zorgsector.

Onze missie

Onze focus ligt op “wat heeft de cliënt nu werkelijk nodig”

Dit willen we doen door:

  • Ons kwetsbaar op te stellen en haantjes gedrag te overstijgen.
  • Door verbinding te brengen tussen alle beroepsgroepen en alle maatschappelijke hulpbronnen. Van psycholoog, psychotherapeut, counselor, therapeut, coach en de m/v in de straat met gezond boerenverstand.
  • Door helderheid te brengen en het in een kader gieten van informatie. Welke beroepsgroep heeft wat te bieden? Waar staan ze voor? Wat kunnen ze en wat niet? Wie of wat zijn de maatschappelijke hulpbronnen?

Ook de buurvrouw in de straat waar je tijdens een koffie en een pakje koekje jouw verhaal brengt is zeer waardevol. Laat we dit alles samen in kaart brengen, omschrijven. Met andere woorden: wie speelt welke rol, zodat de client weet bij wie hij voor wat terecht kan.

Laten we onszelf en de beroepsgroepen overstijgen en een nieuw maatschappelijk gedachtengoed mbt hulpverlening neerzetten.

Laat ons elkaar blijven inspireren zodat we kunnen evolueren waar nodig in een steeds veranderende wereld.

Laat ons de kracht van de cliënt centraal zetten en de hulpbronnen die in mensen zitten stem en kader geven.

Waar staat de boom voor

De boom als symbool voor de gezondheidszorg als geheel, waarbij iedere tak een andere discipline vertegenwoordigt. De ene tak complementair aan de andere, samen zorgen ze voor een gezond geheel waarin het individu vanuit verschillende perspectieven benaderd en ondersteund wordt. Artsen, paramedici, psychotherapeuten, coaches, therapeuten en alle andere schakels in de gezondheidszorg dragen bij en vinden hun plek als tak van dezelfde boom.

Kom er bij!

BBTC in de pers

Iedereen kan coach worden, niet iedereen kan coachen: 'Verplicht op zijn minst een degelijke opleiding'

Trends Knack

Als de levens­coach ook een rugzakje heeft

De Standaard