Where everybody counts

Welkom bij NextGen, accountants en fiscaal adviseurs in Antwerpen en Herentals waar de dienstverlening verder gaat dan de gemarkeerde route.

Wij nemen onze slogan “where everybody counts” zeer ernstig. Voor ons is elke klant uniek en even belangrijk. We staan erop dat u zich niet als een nummertje behandeld voelt. Hierdoor werken we intussen voor een grote diversiteit aan klanten: van alle leeftijden, met vele culturele achtergronden, met diverse bedrijfsactiviteiten, …

Wij richten ons niet uitsluitend op de jaarrekening en de fiscale aangifte maar laten ook het toekomstige reilen en zeilen van u als klant meewegen in onze persoonlijke aanpak.

Samen met u gaan we op zoek naar verbeteringen en optimalisaties van de administratieve organisatie en de fiscale positie. Onze accountants kennen uw organisatie, de sector waarin u opereert en de specifieke financiële en bedrijfseconomische karakteristieken die daarbij horen. 

We proberen tot slot via digitalisatie onze processen zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zo drukken we onnodige kosten en kunnen we onze uren meer gericht inzetten op aspecten waar we echt een meerwaarde voor u kunnen betekenen (bv. op vlak van adviesverlening).

Accounting

Jouw jaarcijfers of resultatenrekening vormt het financiële sluitstuk van het jaar.

Het is niet alleen voor jou, maar ook voor derden als de fiscus, banken, toeleveranciers en andere stakeholders, een belangrijke bron van informatie. Daarom is het van belang om te kunnen vertrouwen op jouw cijfers. Wij zorgen ervoor dat jouw cijfers steeds transparant en duidelijk zijn

Via een online financieel dashboard ben je steeds op de hoogte van de financiële gezondheid van jouw onderneming.

In één oogopslag heb je een actueel zicht op jouw resultaten, vorderingen op klanten, openstaande te betalen facturen, … en dit in real time.

Fiscaliteit

Als ondernemende zaakvoerder, controller of financieel directeur wordt je niet graag afgeleid door onzekerheden over jouw fiscale positie. Wij kunnen je helpen fiscale verrassingen te voorkomen.

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kan je deze regels het beste toepassen? En hoe behaal je het meest gunstige resultaat voor uw onderneming? Onze belastingexperten volgen voor jouw alle fiscale ontwikkelingen op de voet en informeren je tijdig over kansen en bedreigingen.

Verder zorgen we er steeds voor dat jouw fiscale aangifte (BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, …) steeds correct en volgens de regels van de kunst wordt opgemaakt in ingediend.

Waardebepaling

Bij de aan- of verkoop van een zaak ligt de waardebepaling aan de basis van de overeengekomen prijs. Er dient namelijk een beeld te zijn van de onderneming om een vraagprijs vast te stellen of om een gedegen bieding voor te bereiden.

Echter zijn er tal van redenen waarom een correcte bedrijfswaardering noodzakelijk is: Bedrijfsovername, toetreding door of uittreding van een aandeelhouder, investeringsbeslissingen, herfinancieringsbeslissingen, inzicht in de waardeontwikkeling van de onderneming, inzicht in de ruilverhouding bij een fusie, in geval van situaties op persoonlijk vlak van de ondernemer, zoals het overlijden van de ondernemer, of een echtscheiding, bij onderlinge geschillen en eventueel uittreding van een aandeelhouder/investeerder.

Nextgen Vertelt

Elke maand schrijft Nextgen een blog over het laatste nieuws