Wij vinden het natuurlijk spijtig dat je je abonnement wil opzeggen.
Als je vragen hebt of iets wil melden kan dat nog via info@bbtc.be

Als je zeker bent dat je geen lid meer wil zijn van BBTC vul dan onderstaand formulier in.
De administratie ontvangt jouw melding en zal er voor zorgen dat je abonnement
niet automatisch verlengd wordt aan het einde van je huidige termijn.

Houdt er rekening mee dat alle abonnementen jaarabonnement zijn en dus pas eindigen aan het einde van je lopende jaar. 

Na het invullen van het formulier krijg je een bevestiging van ontvangst via email.
De administratie zal dan ook nog eens bevestigen als de opzeg volledig verwerkt is.

Opzegging