Vanaf 1 januari 2022 worden verschillende paramedische prestaties btw – plichtig.

In zijn arrest van 05 december 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof het huidige btw – regime voor esthetische behandelingen en paramedische prestaties. Intussen deed de wetgever het nodige tot aanpassing van de regelgeving daarrond.

De (oude) Programmawet voorzag initieel in een aparte vrijstellingsregeling voor prestaties van paramedici. Enkel beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep kwamen in aanmerking voor de btw – vrijstelling, en dat enkel voor hun diensten van paramedische aard die waren opgenomen in de RIZIV – nomenclatuur.

Het onderscheid tussen wel en niet – gereglementeerde en – erkende zorgverlening verdwijnt nu. Voor de paramedici moet de btw – vrijstelling toepasbaar zijn voor alle zorgverleners die de noodzakelijke kwalificaties bezitten om medische zorg te verlenen die kwalitatief / gelijkwaardig is aan dezelfde zorg uitgeoefend door erkende (para) medische beroepen.

Die noodzakelijke kwalificaties zullen moeten worden bewezen aan de hand van een certificaat afgeleverd door een erkende instelling.

Medische zorg zonder therapeutisch doel valt voortaan buiten het toepassingsgebied van de vrijstelling. Of deze therapeutische verzorging verstrekt wordt binnen of buiten een ziekenhuis verandert niks aan de regel.

Therapeutische prestaties zijn prestaties die een diagnose, behandeling, verzorging en genezing van ziektes, letsels, afwijkingen en gezondheidsproblemen realiseren of de gezondheid van patiënten beschermen, in stand houden of herstellen. Niet – therapeutische prestaties zijn esthetische behandelingen en ingrepen.

Zo zal bijvoorbeeld vanaf 1 januari btw – plichtig worden de “personal coaching als sportbegeleiding door een kinesist”.

Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 01.01.2022.

Bijkomend dient vermeld dat het nog steeds mogelijk is om een vrijstelling te bekomen voor niet – therapeutische prestaties indien men kan aantonen een kleine onderneming te zijn (ongeacht de juridische structuur). Dit wil zeggen dat men een omzet kleiner dan 25.000,- EUR per jaar moet kunnen aantonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *