Een verzekering is een contract tussen een verzekeraar en jezelf, de verzekeringsnemer. Je betaalt hiervoor een premie en als er dan wat gebeurt of je hebt schade, zal de verzekeraar dit vergoeden. De makelaar is de tussenpersoon die dit alles in goede banen leidt en de belangen van alle partijen behartigt.

Zo klinkt het allemaal heel simpel maar er komt heel wat bij kijken:

 • Welke waarborgen zijn er opgenomen?

Twee verzekeringen kunnen er hetzelfde uitzien maar vaak is er een enorm verschil tussen wat er gedekt is. De ene verzekering is de andere niet!  Het is de taak van de makelaar om dit voor je uit te zoeken en je hiermee verder te helpen.

 

 • Hoe wordt er uitbetaald?

Is dat in werkelijke waarde, nieuwwaarde, aangenomen waarde of… en wordt er altijd volledig uitbetaald, zijn er bepaalde voorwaarden die gesteld worden, enz. Er komt heel wat bij kijken. Ook hier weet uw makelaar raad.

 

 • Kan je altijd opzeggen?

Ook hier zijn er enkele regels. Volgens de regelgeving dien je een verzekering op te zeggen 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Hier zijn enkele uitzonderingen op. De meest voorkomende uitzonderingen zijn:

 • Na een schadegeval
 • Na een tariefwijziging
 • Na het verdwijnen van het risico
 • Na een onderling akkoord tussen verzekeraar en verzekeringsnemer.

In deze situaties kan er een onmiddellijke stopzetting van de polis plaatsvinden. De teveel gestorte premies worden dan terugbetaald. Een goede makelaar leidt dit in goede banen voor zijn klant. De klant heeft hier normaal gezien geen werk mee.

 • Wat doe ik bij een schadegeval?
  • Zorg eerst voor jezelf, je gezin en de mensen rondom.
  • Probeer dan de schade te beperken indien je dit veilig kan doen. Lukt dit niet alleen schakel dan hulp in van brandweer, politie, bijstandsverlener…
  • Het is het verstandig om zo snel mogelijk zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Foto’s, getuigen (zeer belangrijk bij veel verkeersongevallen), een proces-verbaal, een bestek,…het kan allemaal helpen om zo snel mogelijk uw schade vergoed te krijgen.
  • Dan komt uw makelaar aan de beurt: Je geeft de schade bij hem/haar aan en deze zet een proces in werking die uiteindelijk leidt tot vergoeding van uw schade. Ten minste, als deze gedekt is.

 

 • Krijg ik kortingen?

Uiteraard zijn veel kortingen te verkrijgen. Maar ook hier moet je oplettend zijn!

 • Sommige kortingen zijn voorwaardelijk. Als er aan de voorwaarden niet meer voldaan wordt, kan het zijn dat je deze korting verliest.
 • Ander kortingen zijn tijdelijk. In de praktijk wordt dit niet altijd gemeld. Bij de volgende premieafrekening verdwijnt de korting en zit je alsnog met een duurdere polis.
 • Gelukkig kan de makelaar ook korting geven die verworven blijft. Uiteraard werkt dit in 2 richtingen: Wees goed voor je makelaar, dan zal hij ook goed voor jou zijn…

Let dus op met kortingen! Ze zijn niet altijd wat het lijkt en kunnen soms zelfs voor frustraties zorgen.

 

Hopelijk dragen deze tips & tricks bij aan je ervaringen die je hebt met verzekeringen. Het belangrijkste in heel dit gebeuren is een goede vertrouwensrelatie met je makelaar. Je makelaar kan soms net dat extraatje regelen waardoor een negatieve ervaring toch nog een positieve afloop kent.

 

Veel Succes!

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord